TPL_IN
TPL_ON
Accesări: 4670

Regulamente Centru Medical

Regulament de organizare si functionare: Regulament de organizare si functionare

Regulament de ordine interioara: Regulament de ordine interioara

TPL_IN
TPL_ON
Accesări: 5242


INTERNAREA
ACTE NECESARE INTERNARII:
Internarea pacientilor se va face pe baza urmatoarelor acte:
- Bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist
- Copie dupa ultimele acte medicale
- Copie dupa cuponul de pensie
- Card de sanatate
- Buletin sau carte de identitate

EXTERNAREA
În funcţie de evoluţia bolii şi a stării pacientului, medicul curant va stabili data externării, care va fi comunicată pacientului sau în anumite situaţii, aparţinătorului, cu cel putin 48 de ore înainte. Medicul curant întocmeşte Biletul de externare/Scrisoare medicală în două exemplare; un exemplar rămânând în Foaia de Observaţie Clinică Generală.
După semnarea cu cardul a serviciilor medicale primite, al doilea exemplar din Biletul de externare/Scrisoare medicală i se înmânează pacientului/aparţinătorului, care vor transmite documentul medicului de familie.
Împreună cu Biletul de externare/Scrisoare medicală, pacientul mai poate primi Şi Certificat de concediu medical (după caz);
În cazul externării pacientului la cerere acestuia – cu minim 6 ore inainte, i se explică riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemnează în foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării.
Externarea pacientilor se face în urmatoarele conditii si cu respectarea urmatoarelor proceduri:
  în situatia în care starea de sanatate a pacientului necesita transferul catre o unitate sanitara specializata;
  în situatia în care externarea este solicitata de catre medicul curant sau apartinator;
  în situatia în care pacientul se afla în faza terminala si se doreste transferul sau la domiciliu sau într-o alta clinica;
  numai însotit de biletul de externare, scrisoarea medicala catre medicul de familie si recomandarile medicilor de specialitate privind medicatia si tratamentul post-spitalizare;
  în situatia nerespectarii contractului semnat la internare.

 

Organigrama

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Accesări: 5833

Organigrama

 S.C. Darius Medical Center S.R.L.

© 2020 Darius Medical

Please publish modules in offcanvas position.

Darius Medical